AKTUELLT

Ansökningstid: bidrag och stöd till dramatiker

2019-02-15 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 15 februari - 15 mars 2019 bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Beslut beräknas till början av maj.

Ansökan kan göras direkt här på webbplatsen (med särskilda inloggningsuppgifter). Till en ansökan kan bifogas/laddas upp två bilagor: Åberopad produktion av uppförda verk samt kortfattade beskrivning av din konstnärliga verksamhet. Bilagorna ska vara i PDF eller RTF-format. Läs med fördel vidare i särskild information till sökande och förbered dessa bilagor innan du fyller i formuläret.

Till författarfondens e-tjänster »

Eller ladda ner blankett och skicka med vanlig post:

Dramatikerrådet fördelar i vår också dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Vårens ansökningsstopp infaller den 15 mars 2019. Dramatikerstöden kan inte sökas direkt på webbplatsen. Ladda istället ner ansökningsblankett (länken nedan) och sänd in ansökan per post (inskannad och mejlad går också bra).

 

 

Vårens ansökningstid avslutad för arbetsstipendier m.m.

2019-03-04 | Ansökningsperioden för arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning har nu avslutats. Sammanlagt har inkommit 824 ansökningar. Beredningen av dessa ska nu påbörjas och kommer att pågå hela våren. Beslut är planerat till den 4 juni 2019. Totalt beräknas ca 170 personer att kunna beviljas någon form av stipendium m.m.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2019. Då kommer även att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2020.

 

 

 

Sök bidrag för resor/internationella utbyten

2019-03-04 | Nästa ansökningsfrist för ansökningar om bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 1 april 2019. Beslut fattas den 10 april. Bidrag för resor/internationella utbyten kan sökas löpande under året. Nästkommande ansökningsfrister under året är 1 juni, 1 september samt 1 november.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

 

 

Författarfondens verksamhetsberättelse 2018

2019-02-27 | Författarfonden har fastställt sin verksamhetsberättelse för år 2018 och lämnat till regeringen. I verksamhetsberättelsen - som också innehåller ekonomisk redovisning - redogör vi för årets fördelning av individuella ersättningar, stipendier och bidrag m.m, men också övergripande för ändamål och syfte, hur verksamheten fungerar och är organiserad.

Verksamhetsberättelse för år 2018 (pdf)