AKTUELLT

Sommartider

2018-06-21 | Författarfondens kansli håller öppet under hela sommaren. I juli är dock telefon- och öppettider något begränsade. Använd gärna mejlen. I början av augusti är kansliet åter fullt bemannat.


 

Vårens beslut om arbetsstipendier m.m.

2018-06-04 | Författarfonden har nu beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier av olika storlek och längd.

Totalt hade 665 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång. Av dem kunde 139 st. (21 %) beviljas antingen särskild biblioteksersättning (9 st.), femårigt arbetsstipendium (7 st.), treårigt arbetsstipendium (20 st.) eller ettårigt arbetsstipendium (103 st.).

Med anledning av det stärkta skyddet för den personliga integriteten avstår författarfonden för närvarande att publicera namnlistor med beslut här på webbplatsen. Beslutet är självfallet ändå offentligt och kan lämnas ut på begäran till den som vänder sig till oss.

Nästa ansökningstillfälle för arbetssstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2018. Då kommer också att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2019.


 

Beviljat till teatrar och dramatiker

2018-05-09 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels stipendier och bidrag till enskilda dramatiker och översättare av dramatik. Av totalt 35 sökande teatrar kunde 15 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 121 sökande dramatiker och översättare av dramatik kunde 30 st. beviljas något stipendium eller bidrag:

 

 

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

2018-05-07 |Vårens sista beslut om bidrag för resor och internationella utbyten fattas den 14 juni. Nästa ansökningsstopp infaller den 1 september. Dessa bidrag kan sedan sökas vid ytterligare ett tillfälle under året, med ansökningsfrist 1 november.