ARKIV

Biblioteksersättningen år 2022 - fördelning och aktuella belopp (pdf)

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum hösten 2021 (pdf)

 

Verksamhetsberättelse för år 2021 (pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2020 pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2019 (pdf)


 

Budgetunderlag till regeringen för år 2023 (pdf)

 

Remissyttrande: Återstartsutredningen (pdf)

Remissyttrande: Pliktmaterialutredningen (pdf)

Remissyttrande: Skolbiblioteksutredningen (pdf)

Remissyttrande: Förslaget till nationell biblioteksstrategi (pdf)

Remissyttrande: Konstnärspolitiska utredningen (pdf)

Remissyttrande: Litteraturutredningens slutbetänkande (pdf)

Remissyttrande: Promemorian Ny bibliotekslag (pdf)

 

De mest utlånade författarna 2019 (pdf)

De mest utlånade författarna 2018 (pdf)

De mest utlånade författarna 2017 (pdf)

 


Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

De mest utlånade titlarna 2019 (pdf)

De mest utlånade titlarna 2018 (pdf)

 

 

 

Intern länksamling