STIPENDIER  

Bidrag för resor och internationella utbyten

För att stimulera till internationell närvaro och främja litterär och konstnärlig utveckling genom olika slags internationella influenser fördelar författarfonden särskilda bidrag för resor och internationella utbyten. Bidragen beslutas fem gånger per år, med följande ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1november. Om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag.

Bidrag för resor och internationella utbyten kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare. För dessa bidrag gäller i princip samma grundläggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän. Bidrag kan ges till den som skriver på svenska, översätter till svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige.

Tidigare hade författarfonden inom ramen för denna bidragsgivning ett särskilt ansvar för de översättare som översätter svensk litteratur till andra språk. Detta ansvar har dock numera Statens kulturråd (Swedish Literature Exchange). Ni som översätter svensk litteratur och dramatik till andra språk hänvisas alltså till Kulturrådet.

Beslut fattas normalt inom två veckor efter respektive ansökningsfrist. För att en ansökan ska behandlas då, ska den ha inkommit senast på angivet datum. Ansökan görs på särskild blankett/i särskilt formulär. Bidragen måste sökas före avresan. Normalt räcker medlen till att ca 20-25 % av ansökningaringar kan beviljas.

Ansökan kan göras direkt här på på webbplatsen (med särskilda inloggningsuppgifter). Till ansökan ska bifogas en eller två bilagor: Beskrivning av resan/projektet samt kortfattad presentation av den litterära/konstnärliga verksamheten. Dessa bilagor ska vara i PDF eller RTF-format. Läs med fördel vidare i särskild information till sökande och förbered dessa bilagor innan du fyller i formuläret.

Till författarfondens e-tjänster »

 

Det går förstås också att ladda ner blankett och skicka med vanlig post:

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Information till sökande 2021 (pdf)