ALLMÄNT  

Organisation

Styrelse

Styrelsen för Sveriges författarfond består våren 2024 av följande 11 ledamöter:

Ann-Christin Nykvist, ordförande, Karin Westerberg och Loretto Villalobos.

Jörgen Gassilewski, Stig Hansén, Eva Johansson, Ingrid Olsson, Grethe Rottböll (vice ordförande) och Tony Samuelsson.

Josefine Engström och Annika Legzdins.

Ordföranden och ytterligare två ledamöter utses av regeringen. Sex ledamöter utses av Sveriges Författarförbund, medan Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund utser en ledamot var.

 

Kansli

Författarfondens administration sköts av ett kansli med f.n. fem anställda. Kansliarbetet leds av en direktör, som även är styrelsens sekreterare.

Författarfondens kansli »

 

 

Stipendieråd

Styrelsen utser olika råd som själva beslutar eller bereder och ger förslag till styrelsebeslut om utdelning av stipendier och bidrag m.m. Ledamöterna i dessa stipendieråd förordnas delvis efter förslag från de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer. Ledamöterna utses för ett år i sänder (högst sex år).

Stora stipendierådet har till uppgift att - enligt de riktlinjer och inom de ramar som beslutas av styrelsen - besluta om utdelning av ett- och treåriga arbetsstipendier samt bereda och ge förslag till styrelsebeslut om övriga stipendier och bidrag samt utdelning av särskild biblioteksersättning. Stipendierådet består våren 2024 av Tony Samuelsson, ordförande, Anna Gustafsson Chen, vice ordförande, Naima Chahboun, Anna Clarén, Stig Hansén, Sven Olov Karlsson, Jörgen Lind, Sara Lundberg, Moa Matthis, Ulrika Milles, Per Nilsson, Ingrid Olsson och Örjan Sjögren.

Internationella rådet beslutar - enligt de riktlinjer och inom de ramar som beslutas av styrelsen - om utdelning av bidrag för internationella utbyten/resor. Internationella rådet består våren 2024 av Knut Larsson, ordförande, Cecilia Franklin, Marie Lundquist och Erik Uddenberg.

Dramatikerrådet fattar på styrelsens vägnar beslut om bidrag till dramatiker samt om dramatikerstöd för beställning av nyskriven svensk dramatik. Dramatikerrådet består våren 2024 av Loretto Villalobos, ordförande, Magnus Berg, Daniel Karlsson, Gertrud Larsson, Kristina Ros och Barbro Westling.