ABOUT

Rules and regulations

The objectives of the Swedish Authors’ Fund is regulated in following acts (in Swedish, from the site of the Swedish Government):

förordning (1962:652) om Sveriges författarfond, omtryckt 1979:394 »    

förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer »

förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik »

förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer »

förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. »

lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde »

 

About the objectives of the Swedish Authors’ Fund »

 

European Union Law

Directive 2006/115/EEG (codified version) (pdf) »

About Public Lending Right International »