e-tjänster

 

Författarfonden behandlar de personuppgifter som ansökningarna innehåller. Läs gärna mer om författarfondens behandling av personuppgifter innan du går vidare med ansökan, här:

Dataskydd och behandling av personuppgifter (pdf)

Författarfondens verksamhet lyder under offentlig- och sekretesslagstiftningen. Det betyder att ansökningar är allmänna handlingar och som sådana i regel offentliga. Författarfondens beslut är också offentliga och kan alltid lämnas ut på begäran. För det allmännas intresse informerar vi om vår verksamhet och meddelar beviljade stipendier på webbplatsen. Om du av personliga skäl, vid eventuellt bifall, motsätter dig publicering av ditt namn på webbplatsen, kan vi pröva det i särskild ordning. Sådan anhållan kan göras i separat mejl eller brev till författarfondens kansli.

 

ANSÖKNINGAR

 

Arbetsstipendier till litterära upphovsmän och översättare

Ingen ansökningsperiod för närvarande. Nästa tillfälle: 20 augusti - 20 september 2024.  

 

 

Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare

Ingen ansökningsperiod för närvarande. Nästa tillfälle: 15 februari - 15 mars 2025.  

 

Bidrag för internationella utbyten/resor

Till ansökan » Information till sökande (pdf)

 

Dramatikerstöd till teatrar

Till ansökan » Information till sökande (pdf)

 

 

INDIVIDUELL BIBLIOTEKSERSÄTTNING

Kräver särskilda inloggningsuppgifter (saknar du dessa kan de hämtas här»)

Till min utlåning »