ERSÄTTNINGAR 

Statistik (topplistor m.m.)

Som ett resultat av de årliga undersökningar författarfonden genomför av utlåningen i de svenska folk- och skolbiblioteken för att beräkna de individuella biblioteksersättningarna, kan vi också producera en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken.

Titeltoppen 2022 (pdf)

Vi gör dessutom en lista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken samt i samband med tillkännagivandet av årets nobelpristagare en särskild lista över nobelpristagarnas 20 i topp.

De mest utlånade författarna 2022 (pdf)

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)


I webbarkivet hittar du också tidigare års topplistor »

 

Den officiella biblioteksstatistiken

För beräkning av den totala biblioteksersättningen och för de individuella ersättningarnas storlek, används också den årliga statistik som Kungl. biblioteket producerar inom ramen för Sveriges officiella statistik. 

För beräkningen av den totala biblioteksersättningen används den officiella biblioteksstatistiken några år före det år ersättningen avser. Anslagen för såväl år 2024 som år 2025 baseras på ett medelvärde av biblioteksutnyttjandet år 2020 och 2021. De individuella ersättningarna beräknas däremot på antalet hemlån och referensexemplar året före det år ersättningarna betalas ut. För år 2024 baseras alltså dessa ersättningar på 2023 års biblioteksstatistik. 

Kungl. bibliotekets webbplats för den officiella biblioteksstatistiken »