STIPENDIER  

Stipendier och stöd till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik

Arbetsstipendier våren 2024

Arbetsstipendier kan ges till aktiva yrkesverksamma dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Stipendierna ska främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. År 2024 fördelas treåriga och ettåriga stipendier.

Stipendierna utlyses årligen i februari, med sista ansökningsdag den 15 mars. Beslut normalt i början av maj.

Ansökan kan göras direkt här på på webbplatsen. Tjänsten blir tillgänglig när ansökningsperioden öppnar i mitten av februari. Till ansökan ska bifogas en eller två bilagor: Åberopad produktion av uppförda verk samt kortfattad beskrivning av din konstnärliga verksamhet och av hur du vill använda eventuellt stipendium. Dessa bilagor ska vara i PDF-format. Läs med fördel vidare i särskild information till sökande och förbered dessa bilagor innan du fyller i formuläret.

 

Dramatikerstöd

Dramatikerstöd är ett statsbidrag till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. För år 2024 finns ca 4 milj. kr att fördela för detta ändamål.

Ansökan om dramatikerstöd ska göras gemensamt av en dramatiker och den som vill uppföra dramatikerns verk. Stödet kan sökas när som helst under året (beslut två gånger om året: maj resp. november).

Stödet utbetalas till teatern, och ska oavkortat utgöra arvode till dramatikern. Stödets storlek motsvarar 2/3 av grundersättningen enligt gällande avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund, avseende förvärv och framförande av scenpjäser. Ett villkor för beviljat stöd är att teatern själv betalar ett belopp motsvarande lägst 1/3 av ersättningen enligt nyss nämnda avtal till dramatikern.

Dramatikerstöd kan sökas direkt här på webbplatsen. Inloggningsuppgifter skickas på begäran på mejl. Till ansökan kan bifogas högst tre bilagor (pdf-format). Läs mer i särskild information om vad ansökan med bilagor bör innehålla:

Information till sökande år 2024 (pdf)

Till ansökan »

Blankett kan också laddas ner och skickas med vanlig post:

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

 

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

Dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik kan också söka bidrag för resor och internationella utbyten. Dessa bidrag fördelas av författarfondens internationella råd i en gemensam beredning för författarfondens samtliga yrkeskategorier/genrer. De bidragen beslutas fem gånger per år och kan sökas när som helst under året.

Om bidrag för resor och internationella utbyten »